divendres, 26 de febrer de 2010

DECLARACIÓ DE DRETS DE L'HOME, LA DONA I EL CIUTADÀ (1789)

A l'assignatura de medi estem treballant les idees dels Il.lustrats i ens hem adonat, que aquests homes amb la seva manera de pensar, van ser un avenç en la societat de finals del SXVIII ,XIX i XX.

Els Il.lustrats van redactar La Declaració Universal de Drets de l'Home i del Ciutadà, la qual ha servit de model per a moltes constitucions dels segles XIX i XX.

Alguns articles d'ella diuen:

ART.1.Els homes neixen lliures i iguals en drets(...).

ART.2.(...)Aquests drets són la llibertat, la propietat, la seguretat i la resistència a l'opressió.

ART.3.El principi de tota sobirania resideix essencialment en la nació(...).

ART.4.La llibertat consisteix a poder fer tot allò que no perjudiqui un tercer (...).

ART.6.(...)La llei ha de ser la mateixa per a tothom, tant si protegeix com si castiga (...).

ART.10.Ningú no ha de ser molestat per les teves opinions, fins i tot religioses, mentre la seva manifestació no alteri l'ordre públic(...).

ART.11.La lliure comunicació de pensaments i d'opinions és un dels drets més preuats de l'home(...).

OPINIÓ

A nosaltres ens sembla, que aquesta declaració, sorgida de les idees dels il·lustrats, avui en dia encara és vigent. A partir d'aquest fet tots els homes van ser considerats iguals davant la llei.

Enguany en alguns països aquests drets no són respectats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada